Serwis Klienta

 

REGULAMIN ...


Sklep internetowy SAFE Polska dostępny jest pod adresem www.safe-polska.pl i prowadzony jest przez Polskie Biuro Numizmatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-301 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000379477, posiadającą numer NIP 701-028-57-98, REGON: 142762642, kapitał zakładowy: 40.000 zł.

 

1. Informacje ogólne:


SAFE Polska prowadzi w swoim sklepie internetowym sprzedaż detaliczną. Zamówienia na produkty są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej www.safe-polska.pl, poczty, telefonicznie oraz faxem.


Rejestracja konta bądź złożenie zamówienia przez Klienta jest jednocześnie powiązane z bezpośrednią akceptacją niniejszego regulaminu.

 


2. Składanie zamówień:


Każde zamówienie składane przez Klienta dotyczy kupna albo pojedynczego produktu albo kolekcji produktów.

 

Zakup pojedyńczego produktu nie jest w żaden sposób uzależniony od zawarcia umowy dotyczącej kupna produktów z innych kolekcji.


Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta numeru telefonu lub/i adresu e-mail - do potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Klient zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie, faxem lub /i poprzez e-mail.


Złożone zamówienie jest zatwierdzane i realizowane (w zależności od ilości nadesłanych zamówień i ilości dostępnych produktów, decyduje kolejność nadesłania zamówienia) przez SAFE Polska. Po dodatkowej kontroli jakości zamówiony produkt jest starannie pakowany i wysyłany na adres wskazany przez Kolekcjonera.


Składając zamówienie po raz pierwszy w sklepie internetowym SAFE Polska, Klientowi zostaje założone konto ułatwiające dokonywanie kolejnych zakupów.

 


3. Dostarczenie zamówionego produktu:


Zamówiony produkt dostarczany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich.


Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że produkt jest dostępny w magazynie SAFE Polska. W przypadku niedostępności części produktów realizowane są zamówienia produktów dostępnych. W przypadku braku produktu w magazynie Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.


SAFE Polska ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 dni, licząc od daty jej zawarcia, o czym informuje Klienta.


Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, może całkowicie zrezygnować z zamówienia, bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia. SAFE Polska może równocześnie zaproponować Klientowi inny, mogący go zainteresować produkt.

 

 

4. Zasady zapłaty:


Zamówione produkty są przesyłane do Klienta paczką/listem pocztowym lub przesyłką kurierską.


Przesyłka dostarczana jest na wskazany przez Klienta na adres i za skuteczne jej dostarczenie uważa się podpisanie potwierdzenia obioru.


Po otrzymaniu przesyłki z zakupionym towarem Klient powinien sprawdzić zawartość otrzymanej paczki w obecności dostarczyciela. W przypadku niezgodności zamówienia ze stanem faktycznym należy spisać protokół z przedstawicielem firmy dostarczającej przesyłkę.


Klient ponosi koszty dostawy produktów określone w szczegółowym opisie produktu oraz w formularzu zamówienia.


Kolekcjoner za produkty znajdujące się w ofercie SAFE Polska są płatne przelewen na konto bankowe, na konto pocztowe.

 

 

5. Zmiana cen:


Ceny wszystkich produktów znajdujących się w stronie internetowej wyrażone są w złotych polskich i zawierają należny podatek VAT.


Koszt dostawy nie jest wliczony do cen towarów i doliczany jest do ceny zamówienia.

 

SAFE Polska zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych produktów, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych , bądź wprowadzania w nich zmian.


W przypadku zmiany ceny produktów SAFE Polska wysyła do Klienta stosowne pismo informujące o podwyżce. Wprowadzona przez SAFE Polska zmiana ceny może być przyczyną odstąpienia Klienta od umowy.


 

6. Prawo odstąpienia od umowy:


Klient może bez podania przyczyn odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki.


Niezależnie od powyższego, Klient może w każdej chwili, bez podawania przyczyn, zrezygnować z otrzymywania kolejnych przesyłek.


W celu odstąpienia od umowy lub rezygnacji z kolekcji należy złożyć (listownie, faksem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie) oświadczenie o odstąpieniu od umowy.


W sytuacji odstąpienia od umowy, SAFE Polska zwraca Klientowi jedynie cenę  zapłaconego wcześniej produktu. Klient jest także zobligowany do ponownego przesłania produktu na adres siedziby SAFE Polska, w oryginalnym opakowaniu na swój koszt i na swoje własne ryzyko.


.

7. Reklamacja:


Klient terminie 7 dni może anulować złożone zamówienie telefonicznie, e-mailem pod adresem info (at) safe-polska.pl  podając w temacie informacji nr zamówienia.


SAFE Polska odpowiada wobec Klienta, jeżeli zamówiony produkt w chwili jego otrzymania przez Klienta jest niezgodny z umową (wadliwy).


Jeżeli zamówiony produkt jest wadliwy, Klient może żądać nieodpłatnej wymiany go na nowy. Wada musi być związna z  uszkodzeniem danego produktu, a nie z uszkodzeniem jego opakowania. Produkt wadliwy Klient powinien odesłać na własny koszt na adres siedziby SAFE Polska. Przed odesłaniem towaru wadliwego prosimy o kontakt telefoniczny.


Jeżeli wymiana wadliwego produktu na nowy jest niemożliwa (w szczególności: produkt już nie jest dostępny), Klienta może odstąpić od umowy.   Jeżeli Safe Polska nie ustosunkowało się do żądania wymiany produktu na nowy w terminie 14 dni, uważa się, że uznało je za uzasadnione. SAFE Polska ponosi koszty dostarczenia Klietowi nowego produktu.


 

8. Ochrona danych osobowych:


Dane osobowe podane przy składaniu zamówienia będą przetwarzane przez Safe Polska w celach realizacji rezerwacji i bezpośredniego informowania o innych usługach lub produktach SAFE Polska. Kolekcjoner ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. SAFE Polska jest administratorem danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.). Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.

 

 

 9. Informacje końcowe:


Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawarcia umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.


Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.safe-polska.pl.


Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

 

 

 


Data ostatniej zmiany: 2012-09-30.

[profiler]
Memory usage: real: 24379392, emalloc: 23924800
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem